ΔΙΗΜΕΡΟ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΩΣ 30-31.05.2015

DSC_0003

DSC_0014

DSC_0022

DSC_0042

DSC_0005

DSC_0023

DSC_0044

DSC_0007

DSC_0006

DSC_0016

DSC_0046

DSC_0048

DSC_0051

DSC_0052

DSC_0055

DSC_0050

DSC_0066

DSC_0067

DSC_0068

DSC_0069

DSC_0083

DSC_0070

DSC_0086