26η ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 28.05.2011

DSC00050

DSC00038

DSC00035

DSC00034

DSC00033

DSC00032

DSC00031

DSC00029

DSC00004

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ 2

ΠΑΠΙΡΗΣ