8ο ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ 25.09.2010

DSC03564

ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ DSC03563

DSC03585

DSC03583

DSC03579

DSC03577

DSC03575

DSC03571

DSC03562

DSC03561

DSC03556

DSC03554

DSC03553

DSC03552

DSC03549

DSC03548

DSC03547

DSC03546

DSC03542